Bayilik ( Franchising )

 

Ortak Çözümler Sunmaya Ne Dersiniz ?

Galeri Bordo Franchise

G.Bordo ile beraber büyümek, beraber kazanmak ister misiniz? Tamamen kendine özgü, karma bir franchise modeli ile zarar etmenin çok zor
olduğu bir işbirliğine hazır mısınız?

Hedefimiz

G.Bordo, markasını, satınlama gücünü, lojistik ve satış noktası know-how'ını ortaya koyuyor ; ortağından ise sermayesini,
ilinde yada ilçesindeki tecrübesini, iyi ilişkilerini ve en önemlisi emeğini koymasını istiyor. İşbirliğinin şeklini birkaç maddede
özetleyebiliriz:

 • Franchise mağazamız, görünüş, teşhir, mal temini, satış, fiyat, elekronik altyapı, yazılım gibi her konuda  
  G.Bordo mağaza standartları ile tamamen aynı oluyor. Franchise ortaklarımız kendi yöneticilerimizin eriştiği her bilgiye erişebiliyor.
  Bunların hepsi G.Bordo ekipleri tarafından anahtar teslimi kuruluyor.
  Hazırlanan proje çerçevesinde belirlenen maliyet ise Franchise ortağımız tarafından karşılanıyor..
 • Franchise mağazamız G.Bordo ürünleri dışında hiç bir ürün alıp satamıyor.
 • G.Bordo bir kereye mahsus olarak, mağaza büyüklüğüne bağlı olmak üzere Marka bedeli alıyor.
 • Tüm reklam ,poşet, insertler v.b. G.Bordo tarafından franchise ortağımıza gönderilip,bedeli franchise ortağımıza faturalanıyor.
 • Franchise ortağımızın karlılığı ödeme vadelerine göre değişiklik gösteriyor.

Başvuru aşamaları ve dikkat edilecek hususlar:

 • Web sitemizdeki online formun doldurulması ve 500 TL işlem bedelini ödenmesi ile başvurunuz incelemeye alınır.
  Mağaza açmayı düşündüğünüz yer belli değilse veya 150 m2'den küçük ise veya 10 km'den yakın bir yerde G.Bordo mağazası varsa
  lütfen başvuruda bulunmayınız. Birden fazla alternatif yer varsa başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru ücreti almamızın sebebi
  ciddi olmayan başvuruların önünü keserek, ciddi olanların titizlikle ve gecikmeksizin değerlendirilmesini sağlamaktır.
 • Başvurularınız öncelikle bulunduğu yer, il, ilçe ve bu bölgenin gelir potansiyeli açısından değerlendirilir.
  Eğer mağaza operasyonu açısından verimli olacağı düşünülürse, detaylı görüşme için G.Bordo merkez ofise davet edileceksiniz.
  Anlaşma sağlandığı takdirde yerinde inceleme için ekip gönderilir. Eğer karlı bir mağaza operasyonu olmayacağı düşünülürse
  sizinle yine temas edilerek, durum beraberce değerlendirilerek başvurularınızın reddi veya daha detaylı inceleme için karar verilir.
  Yerinde detaylı inceleme esnasında projelendirme için gerekli bilgi ve belgeler toplanır. Yerinde inceleme sonrasında açılması düşünülen
  mağaza için muhtemel ciro tahminleri yapılır. Bu aşamada rakamlara dayalı olarak mağazanın açılıp açılmaması için son karar verilir.
 • Mağazanın açılması kararı verilirse sözleşme imzalanarak, marka ve projeye göre belirlenen ilk yatırım bedeli franchise tarafından
  G.Bordo 'ya ödenir.
 • Sözleşme imzalanmasından sonra iki ay içinde mağaza inşaatı bitirilerek mağazanın açılışı hedeflenir. .
 • Franchise personeli ve yönetiminin açılış öncesinde uygun G.Bordo mağazalarında belli süre staj görmeleri ve G.Bordo merkez ofiste
  operasyon eğitimine katılmaları zorunludur.

Değerleme kriterleri?

 • Dürüstlük: Vereceğiniz bilgiler çerçevesinde sizi ve şirketinizi araştıracağımızı kabul etmiş oluyorsunuz. G.Bordo olarak her zaman
  dürüstlüğü en ön planda tuttuk ve tabii olarak iş ortaklarımızda da aynı kriteri arıyoruz.
 • Mağaza lokasyonu: Mağazanın bulunacağı yerdeki insan trafiği, il veya ilçenin nüfus, gelir düzeyi, tabela görünürlüğü, müşteri potansiyeli,
  aynı bölgede mevcut rakiplerimizin ciroları ve ürün portföyleri en önemli kriterlerdir. Bu konudaki sayısal bilgileri bizimle paylaşmanız
  başvurularınızın incelenmesini hızlandıracaktır.
 • Mağaza biçimi ve bulunduğu binanın durumu kabul edilebilir bir düzeyde olmalıdır. G.Bordo marka imajını zedelememelidir.
 • Mali yeterlilik: Operasyonel olarak kar etmeniz için elimizden geleni yapacak olmamıza rağmen, ilk yatırım bedellerinin öz
  sermayenizden karşılanmasını istiyoruz. Banka borcu ile sıkıntıya düşen ortağımız olması en istemediğimiz durumdur.

Tahmini Yatırım Tutarı

Her ne kadar yatırım tutarı mağazanın büyüklüğü ve yerine bağlı ise de, 250 m2 büyüklüğünde bir mağaza için, marka bedeli,
inşaat, dekorasyon, açılış masrafları, ilk mal bedeli gibi kalemler için her şey dahil 500.000TL ile 700.000TL arasında bir
yatırım gerekebilir. Sadece bir fikir vermesi açısından,düşündüğünüz büyüklükle bu miktarı oranlayabilirsiniz.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Başvurunuzu tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde G.Bordo yetkilisi tarafından daha detaylı bilgilendirme için aranacaksınız.
Bu görüşme esnasında tüm sorularınız cevaplandırılacaktır.